Om vårt företag!

Ernol-andan lever vidare
PRECIS SOM FÖRR, Fast helt nytt.

Vi kallar vår företagskultur i Hestraplattan för Ernol-andan. Något som sitter i väggarna i det privatägda bolaget och som har tagit form under många år.
Företagets värderingar härstammar från Ernol’s grundare, Göte Ericsson, och  har sedan förts vidare av andra generationens ägare in i Hestraplattan AB. Ett av bolagens starkaste värderingar är det engagemang som finns ibland företagens gemensamma arbetsstyrka. Ett engagemang som skapas genom våra 3 kärnvärden på Hestraplattan.

  • Affärsglädje
  • Trygghet
  • Nyfikenhet

Vår trygghet finns i tydliga riktlinjer i mål och ledningssystem. Ledningssystemet säkerställer hur vi hanterar våra produkter, tjänster, medarbetare samt alla former av samarbetspartners.
Nyckeln till vår framgång ligger i våra kärnvärden. Vi frågar oss inte om förändringar är nödvändiga, vi frågor oss vad kan vi förändra för att skapa mervärden? Vår nyfikenhet, vår arbetsglädje och vår struktur skapar förutsättningar för en hållbar utveckling, och det gör oss både effektiva och lönsamma.

MILJÖ OCH PRODUKT I FOKUS.

Vårt produktionsbolag Ernol AB har lång erfarenhet av produktutveckling.
Bakom en lyckad produkt ligger många faktorer i form av fysisk hållfasthet, materialbeständighet, miljöpåverkan, produktionseffektivitet mm.
Vi besitter kunskapen i att tänka i alla led och gör det bra, kanske tom bäst.
Miljöaspekterna är en viktig parameter i vårt arbete. Allt från att arbeta fram optimala konstruktioner, jobba med återvinningsbara material, till att effektivisera produktionen och ifrågasätta vår logistik spelar in.
Vår verksamhet har ett antal mätvärden som indikerar hur effektiva vi är samt hur vi belastar vår miljö.
Att både vi och våra produkter är flexibla skapar bra förutsättningar i bolagen. Det är så vi tänker då våra idéer tar form. Både i stort o smått är vi och det vi skapar flexibelt.


Certifiering av Ernol ABs verksamhet gjordes enligt ISO 9001 under 2005, och enligt yttre miljö ISO 14001 och OHSAS 18001, under 2011.
Ernol AB är även en del av R-företagen